View Cart  Checkout

Titel

Vintern då svenskarna eldade upp Ystad

Författare

Gert Jeppsson

Beskrivning, innehåll

En flygbombad tysk stad efter andra världskrigets slut med stora gapande hål och ruiner i stadsbilden, en sådan association är det knappast någon som får idag vid tanken på det pittoreska, charmfulla Ystad. Ändå är det just detta vi får uppleva när lundahistorikern Gert Jeppsson, so för övrigt själv har ett Ystad-förflutet, låter oss följa med in i staden efter Gustav Horns krig, efter freden i Brömsebro 1645.
Den som orsakade denna ruinering var den svenska armén, 10000 man stark, som under nästan ett halvår låg i vinterkvarter i staden och dess nära omland. Förbanden rev helt simpelt ner en mängd hus och gårdar, förde bort vikrt och eldade med det. Det är för oss idag svårt att förstå räckvidden av de oerhörda umbäranden som den delvis hemlösa civilbefolkningen har måst utstå. <den skadetxering som gjordes i sliutet av år 1645 hamnade på ett skadebelopp på över 80000 daler. Författaren skriver att för denna summa kunde man få t ex 5500 dragonhästar, lika många som ingick i den danska och svenska armén tillsammans. Detta skulle en stadsbefolkning på 2000 personer klara av.

Kortbeskrivning

Historien om svenska arméns "härjningar" i Ystad efter freden i Brömsebro 1645.
Kan också köpas för medlemspris med YAs Lustkort

Artikelnr

ISBN 978-91-633-3545-4

Pris

SEK :150.00

Medlemspris

SEK :80.00

Annat: