View Cart  Checkout

Titel

Handbok över gamla Ystad

Författare

Ystads Fornminnesförening

Beskrivning, innehåll

"Handboken" - en detaljerad guide över stadens äldre kultur
Ur förordet till andra upplagan 1993:
En gammal stad är fylld av minnen. Vår stad utgör inget undantag därvidlag - tvärtom. I den gamla bebyggelsen, i korsvirkeshusen och handelsgårdarna, i gamla gator och trånga gårdar lever uråldriga tiders historia och vi breättar den gärna. Berättar den för alla som vill höra och har tid att lyssna.
Denna handbok är ett led i historieberättandet. Denna beskriver den gamla byggnationen, dess ägare eller byggherre. Husen och gårdarna får en identitet, som i många fall inte funnits tidigare och deras roll i nutiden beskrivs. Gatunamnen har sin egen historia och även om många av namnens ursprung fortfarande får bli en gissning sprids dock ljus över deras ålder och betydelse...   (Roland Jacobsson, ordförande)

Kortbeskrivning

"Handboken" - en detaljerad guide över stadens äldre kultur, andra upplagan tryckt 1993.

Artikelnr

YFB1950

Pris

SEK :125.00

Medlemspris

SEK :