MoH-5
MoH-3
MoH-7
MoH-2
MoH-4

Makten
          och
  Heligheten

Det ultimata lidandet och den extatiska saligheten, dödens ständiga närhet och helvetets käftar, den gyllene prakten och makten, heliga män och kvinnor, de botfärdigas suckar och skärseldens fasor...

 

I guld, blått och blodrött skildrar utställningen ”Makten och Heligheten” Danmarks medeltid med Gråbrödrakonventet i Ystad som utkikstorn. All grundläggande syn på liv och död från vaggan till graven präglades av kyrkans regler. Den medeltida mässan omgavs av en dramatisk färgstark, teatralisk miljö och rekvisita. Den var tillgänglig för såväl fattig som rik. Benämningen ”den mörka medeltiden” stämmer dåligt med den verklighet som finns bevarad i arkitektur, konstföremål, smide och textil.

 

Vi har sammanställt en dramatisk utställning med det bästa vi kunnat hitta på Statens historiska museum, Lunds universitets historiska museum, Regionmuseet i Kristianstad samt i Ystads Fornminnesförenings samlingar. 300 makalösa inlån – vilket gör utställningen till Klostrets absolut största utställningssatsning någonsin.

 

Utställningens grundtema är maktkampen mellan kyrkan och kungahuset som präglade en stor del av medeltiden. När franciskanerna 1267 grundade sitt konvent i Ystad var ärkebiskopen Jacob Erlandsen fängslad av kungen och läget var mycket spänt. Var bröderna heliga missionärer eller finns det något fog för att se dem som ärkebiskopens torpeder i Kungens stad?

 

I Klosterkyrkan ligger många av de frälsesläkter som donerade pengar till Klosterbygget. Den skånska frälsesläkten Thott har från 1200-talet och framåt spelat en stor roll i det politiska händelseförloppet. Vi har låtit tre syskon Thott som ligger begravda under golvet återuppstå…

Vid högaltaret står åter det lybska altarskåpet från 1300-talet

– fast i digital form!

 

I Klosterträdgårdarna har konstnären Marie Lindström ställt ut skulpturer inspirerad av Klostret och medeltiden. Utställningen heter ”Prima Materia” och berör alla delar av Klostrets trädgårdar.

 

Årets Ystadiana har Ystads Fornminnesförening upplåtit som ett temanummer om Ystads medeltida historia. Boken bär samma namn som utställningen. Den är ett samarbete mellan föreningen och Riksantikvarieämbetet UV-syd som ingår i ett regionalt museinätverksprojekt om Skånes medeltida städer.

db_Ystadiana 2008