Katalog över de senaste böckerna. för övriga kontakta oss.

OBServera att för medlemmar gäller andra lägre priser, se medlemssidan eller mejla till info@ystadsfornminnesforening.se.

Böckerna köps  för närvarande enklast genom att ringa till YF 0411 - 57 78 59 eller genom besök på Klostret i Ystad.

Vill du t ex köpa mer än en bok lönar det sig att vara medlem.  Boken från år 2004 kan köpas i nytryck på Klostret, medlemsrabatt erhålles ej.