View Cart  Checkout

Namn

Ystadiana 2000

Artikelnr

2000

SEK200.00

Utgivare/förlag

YF

Beskrivning

Ystadiana 2000
De artiklar Ystadiana 2000 innehåller kan ses som en sammanfattning av den kunskap som det stora utställningsprojektet "Österlens folkdräkter" alstrade i form av seminarier, kurser och föredrag som hölls på Ystads Stadsmuseum i Gråbrödraklostret 1999.

Omslagsbild på denna bok:
Bruddräkt från Ingelstorps socken, Ingelstads härad. Exakt rekonstruerad efter den dräkt Nils Gustaf Bruzelius skaffade till Nordiska museet 1873. Plaggen tillhör Ystads Fornminnesförening och Regionmuseet i Skåne. Bruzelius beskriver hur bruden kläddes dagen före bröllopet. ”Skulle hon sova den natten, fick hon göra det i lännastolen”.