View Cart  Checkout

Namn

Ystadiana 2008

Artikelnr

2008

SEK300.00

Utgivare/förlag

YF

Beskrivning

Precis som Rom skapades inte Ystad på en dag. Den stadsutveckling som en gång började pågår än i dag. Under medeltiden spelade "Makten och heligheten" i form av kung och kyrka en stor roll för Ystads tillväxt. Detta satte avtryck som fortfarande är synliga i stadens gestaltning. Men att skapa en stad handlar inte bara om att styra handel, uppföra bostäder och institutioner. En stad är ingen stad utan invånare och varifrån kom då dessa stadsbor? Det var många grupper som skapade Ystad. Stormän, bönder och fiskare. Även köpmännen från andra sidan Östersjön var i högsta grad delaktiga. Bröderna i klostret har inte heller varit några passiva betraktare.