View Cart  Checkout

Namn

Ystadiana 2009

Artikelnr

2009

SEK300.00

Utgivare/förlag

YF

Beskrivning

I denna bok uppmärksammar vi fotograferna i Ystad. Händelserna i och omkring deras liv och gärningar. De kemiska och tekniska förutsättningar som stod till buds för denna yrkesgrupp under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.
Det är dessa fotografer som har bidragit till den största samlade bildskatt som idag förvaltas av Ystads Fornminnesförening och Ystads museer.