Fotograferna i Ystad

31 maj—15 november 2009

Vernissage söndagen den 31 maj kl 12-16

Invigning kl 14.00 av fotografikonservator Torsten Johansson

 

I samband med utställningen släpps också årets bok med samma namn.

Utställningen fokuserar på de fotografer som med sina bilder företräder Fornminnesföreningen och Ystads museers samlingar. Utställningens mest sensationella bild är en daguerreotypi från 1845 som är den äldst bevarade bild som någonsin tagits i Ystad.

Bilden har restaurerats av experter på George Eastman House i USA och visas nu för första gången i restaurerat skick.

Vid vernissagen söndagen den 31 maj medverkar fotografikonservator Torsten Johansson från Stockholm.

Utställningen är direkt kopplad till Ystadianas nyutkomna bok ”Fotograferna” som skrivits av Hans Permbo och givits ut av Ystads Fornminnesförening.

 

Välkomna!